Nederlandse biografie – Biographie en français – English biography


Eigenlijk was pater Robert Regout sj nooit vergeten: niet door zijn medebroeders en niet door zijn studenten. Slechts 44 jaar oud was de sympathieke studentenpastor en hoogleraar volkenrecht uit Nijmegen in juli 1940 in handen geraakt van de Duitsers en er pas door zijn dood in Dachau op 28 december 1942 uit ontsnapt. Maar het moest nog eens zestig jaar duren voordat zijn grootheid oprees uit de schaduwen van herinnering.

Een held? Een heilige? Van beide iets, dat is zeker, maar eerst en vooral een intens integere mens. Liefst bleef hij op de achtergrond, aan de kant. Wie echter op foto’s naar hem speurt, vindt steeds dezelfde glimlach, dezelfde ernst, dezelfde eenvoud, die niet verwacht wordt bij de zoon van een fabrikant en minister, die hij óók was, de priester en hoogleraar en rijzende ster in het katholieke Nederland van toen. Zijn laatste blik wisselde Robert Regout met de priester die hem bijstond op zijn sterfbed, een donkere decemberdag in Dachau. ‘Ik heb nooit vermoed’, zei deze, ‘dat het mogelijk was zo doodgewoon en tegelijk zo sereen en blij uit dit leven te gaan als pater Regout het deed.’ Hij had de hemel in zijn ogen.