Gebet auf Deutsch


Almachtige God,

U hebt Robert Regout de kracht gegeven om op te komen voor recht en waarheid, om moedig stand te houden in de verdrukking, om met vreugde zijn leven te geven voor zijn naasten. Op zijn voorspraak vraag ik U: … (intentie) …

Verhoor mijn gebed en geef dat ik net zoals Robert Regout met inzet van al mijn krachten mag helpen om het recht en de waarheid te vestigen in deze wereld. Door Christus onze Heer.

 

Imprimatur: E. de Jong
Hulpbisschop van Roermond, 8 januari 2003