Robert Hubert Willem Regout (Maastricht, 18 januari 1896 – Dachau, 28 december 1942) was een Nederlands jezuïet, rechtsgeleerde en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Opleiding en werkzaamheden

Prof. mr. Robert Regout was de zoon van minister Louis Hubert Willem Regout. Hij studeerde rechten te Leiden waar hij ook promoveerde en werd in 1927 priester gewijd. Vanaf 1939 was hij buitengewoon hoogleraar volkenrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Toespraak van Robert Regout tijdens de kranslegging bij het standbeeld van Hugo de Groot te Delft (23 mei 1937).

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog

Toen de oorlog uitbrak reisde Regout stad en land af om advies te geven over de ontstane situatie. Hij riep op tot verzet en besprak de mogelijkheden hiertoe. Hij adviseerde universiteiten om een rechte rug te houden tegenover de Duitse bezetter. In juni 1940 verscheen een artikel van zijn hand geheten “De rechtstoestand in bezet gebied”. Hierin werd helder uiteengezet welke rechten de bezetter in dit gebied volgens het Haags Landoorlogsreglement kon doen gelden en welke niet. Dit alles wekte bij de Duitsers wrevel en achterdocht, omdat de jurist Regout met zijn kennis van zaken afbreuk kon doen aan hun plannen met bezet Nederland. Wegens zijn kritische houding ten aanzien van het naziregime werd hij op 3 juli 1940 gearresteerd.

Er volgde een lange tijd van gevangenschap in Arnhem, Berlijn en uiteindelijk het concentratiekamp te Dachau, waar hij vele lotgenoten moreel bijstond. Uiteindelijk stierf hij in Dachau in 1942. Tien dagen voor zijn dood schreef hij in zijn testament: “Als Onze Lieve Heer het ‘offer’ van mijn leven vraagt, dan met grote vreugde voor geloof en vaderland en bijzonder voor studenten en professoren van de Nijmeegse universiteit.”

Nalatenschap

Op 15 mei 2006 is door minister Piet Hein Donner in de aula van de Radboud Universiteit te Nijmegen onder de titel “Vestigen van recht en waarheid in deze wereld” de eerste Robert Regout-lezing uitgesproken. De tekst is gepubliceerd in het tijdschrift Streven. De Robert Regout-lezing wordt sindsdien jaarlijks georganiseerd ter nagedachtenis aan Regout en zijn gedachtegoed.

Op 9 mei 2007 heeft de voormalige bijzonder gezant van de Verenigde Naties voor Soedan en oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk in de aula van genoemde universiteit de tweede Robert Regoutlezing uitgesproken. Hierin stond de toestand in de wereld en in het bijzonder de noodzaak van VN-hervorming centraal. De lezing is nadien gepubliceerd in het tijdschrift Vrede en Veiligheid.

Op vrijdag 28 maart 2008 sprak generaal Dick Berlijn, toenmalig commandant der Nederlandse strijdkrachten, de derde Robert Regoutlezing uit. Hij beklemtoonde de noodzaak om meer te denken in termen van conflictpreventie, en bepleitte onder meer de oprichting van een internationale focusgroep. De rede is in verkorte vorm gepubliceerd in het dagblad Trouw.